Jadralni klub "MIPC" Verifikacija tekmovalcev
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje

Po pravilih Jadralne zveze Slovenije mora biti v letu 2008 vsaj 60% regatne posadke vsake jadrnice verificiranih jadralcev (registriranih v registru športnikov pri JZS). Tule je formular JZS, ki ga je potrebno predložiti za prvo registracijo (v papirnati obliki): Format MS Word  Format PDF (Adobe Acrobat).

Registrirani tekmovalci imajo kartico JZS z nalepkami za vsakoletno plačilo verifikacije. Doslej so bili stroški verifikacije 10 EUR na jadralca letno. Plača jih član, ki želi biti verificiran jadralec skupaj s članarino kluba.

[Sklep 5. letne skupščine] Jadralci, ki želijo biti verificirani v naslednjem letu, morajo do konca leta sporočiti Strokovnemu svetu kluba svojo namero in pravočasno plačati stoške verifikacije. Klub bo zaradi slabih izkušenj s plačili (in administracijo JZS) dal na seznam za verifikacijo samo tiste člane, ki bodo imeli vnaprej poravnane stroške.