Jadralni klub "MIPC" Sprejem novih članov
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje

Skladno s sklepom Skupščine Jadralnega kluba MIPC iz leta 2005 in imenovanju Komisije za sprejem novih članov le-ta izdaja

UREDBO
O IZVEDBI IN PROTOKOLU SPREJEMA ČLANA MED JADRALCE V KLUB MIPC

  I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen
 2. V uredbi so zapisani postopki s katerimi že predhodno sprejet član v klub MIPC pridobi naziv jadralec v klubu MIPC. Postopek se imenuje Krst novega člana MIPC. V nadaljnem besedilu je omenjen kot kandidat.

 3. člen
 4. Pri Krstu novega člana MIPC ima pomembno vlogo predlagatelj za članstvo novega člana, ki ga v nadaljnem besedilu imenujemo boter. Boter ima tudi po krstu odgovorno in skrbno vlogo za novega člana. Ta naloga je stalna in je boter ne more odtujiti ali preložiti na drugega nosilca.

  Skladno s statutom kluba MIPC je članstvo možno pridobiti samo s priporočilom že polnopravnega člana. Zato je smiselno, da se naloži botru skrb v prehodnem obdobju za novosprejetega člana.

  Za prehodno obdobje se šteje čas od sprejetja novega člana v klub MIPC do Krsta novega člana.

  V tem obdobju je za primerno vedenje in izobraževanje kandidata odgovoren boter. Dejanja in aktivnosti izvaja kandidat. Aktivnosti so opisane v sledečih alinejah:

  • že prekaljene jadralce kluba MIPC večkrat povabi na barko z namenom pridobivanja izkušenj pri ureditvi palubne opreme.
  • že prekaljene jadralce kluba MIPC večkrat povabi na jadranje z namenom pridobivanja izkušenj jadranja.
  • tudi sam mora skrbeti, da se pridruži skupini prekaljenih jadarlcev kluba MIPC pri jadranju. Biti mora pozoren, če opazi primankljaj posadke za regato. Kandidat se mora samoiniciativno javiti in izraziti željo, da ponudi pomoč posadki.
  • Kontinuirano in po svojih močeh kandidat skrbi, da pri aktivnostih kjer sodeluje skupaj s prekaljenimi jadralci kluba MIPC, ne pride do podhranjenosti in pretirane dehidracije. V tem pogledu se mora kandidat potruditi v polni meri. Storiti mora vse potrebne postopke in priskrbeti potrebne komponente, da se v gornjem stavku opisani simptomi ne pojavijo. Zaželjena je inovativnost.

  II. ORGANI, PRISTOJNOSTI IN TEHNIČNA SREDSTVA

 5. člen
 6. Komisija za sprejem novih članov določi odbor za izvedbo Krsta novih članov. Odbor ima sledeče nosilce funkcij:

  • Predsednik odbora
  • Podpredsednik odbora
  • Tajnika odbora
  • Prvi tehničn delegat odbora
  • Drugi tehnični delegat odbora

 7. člen
 8. Prijavo za Krst novega člana predloži boter novega člana in sicer v pisni obliki na naslov Komisije za sprejem novih članov.

 9. člen
 10. Komisija določi člane odbora najmanj en dan pred prireditvijo in jih o imenovanju obvesti. Obvestilo poteka preko elektronskih medijev. Pri imenovanju lahko komisija izbere člane odbora iz svojih vrst.

 11. člen
 12. Odbor obvesti botra o datumu izvedbe Krsta tri dni pred izvedbo krsta. Boter poskrbi, da je kandidat o tem obveščen in se lahko na krst ustrezno pripravi.

 13. člen
 14. Pri krstu odbor potrebuje sledeča tehnična sredstva:

  • mizo
  • prekotelesni trak za odbor
  • prenosni radiokasetofon
  • zastavo MIPC
  • nosilec zvoka za fanfare in himno

  III. POTEK IN MESTO PRIREDITVE

 15. člen
 16. Krst novega člana se običajno izvaja na pomolu C v marini Izola. V slučaju slabega vremena lahko odbor določi nadomestno mesto.

  Krst se lahko opravlja tudi drugje vendar mora poleg odbora prisostvovati najmanj deset že krščenih jadralcev MIPC.

 17. člen
 18. Za krst, prvi in drugi tehnični delgat skupaj, postavita mizo na pomol C, jo prekrijeta z MIPC zastavo, namestita radiokasetofon ob mizo in pripravita prekotelesne trakove.

 19. člen
 20. Krst poteka v naslednjem zaporedju:

  • Stari člani MIPC se zberejo na prireditvenem mestu.
  • Predsednik, podpredsednik in tajnik odbora pristopijo k mizi.
  • Tehnični delegat predvaja fanfare.
  • Predsednik odbora pozdravi vse prisotne in pozove botra, da privede kandidata pred odbor.
  • Kandidat pristopi bliže k mizi, boter je desno ob njem v ozadju.
  • Predsednik predstavi kandidata prisotnim s sledečim besedilom:
   Danes (datum) krstimo kandidata (ime in priimek), ki je stopil v klub MIPC v mesecu (mesec). Kandidata prosim, da dvigne desno roko in ponavlja za menoj: Izjavljam, da bom zvest in pošten jadralec in da bom v najboljših močeh skrbel za dobro družbo in razvoj jadranja v klubu MIPC.
  • S to svečano izjavo je postal (ime in priimek) jadralec kluba MIPC.
  • Predsednik odbora čestita jadralcu.
  • Prisotni mu izkažejo čast z aplavzom in mu tudi čestitajo.
  • V kolikor je več kandidatov, se postopek ponovi in predsednik odbora k pristopu za krst, pozove naslednjega kandidata in botra.
  • Po Krstu vseh kandidatov predsednik napove himno in tehnični delegat poskrbi za izvedbo.

  IV. PRIREDITEV PO KONČANEM KRSTU

 21. člen
 22. Novosprejeti oziroma v MIPC krščeni jadralec je dolžan priskrbeti malico in pijačo za suha usta sodelujočih. Vendar naj ne pretirava s preobilnostjo ali skromnostjo.

  V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDBE

 23. člen
 24. Spremembe in dopolnitve te uredbe lahko sprejme samo Komisija za sprejem novih članov. Pobudo za spremembe in dopolnitve lahko poda vsak član ali organi društva vendar v pisni obliki. Komisija za sprejem novih članov o spremembah obvesti Predsedstvo kluba MIPC.

  VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 25. člen
 26. Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati vsi postopki, ki so po nepisanih pravilih veljali v klubu MIPC za krst novega člana MIPC.

 27. člen
 28. Ta uredba začne veljati šest dni po sestanku Komisije za sprejem novih članov, ki je potekal 16.02.2006.

Izola, 16.02.2006

  Komisija za sprejem novih članov:
Zdravka Pogačnik
Peter Skapin
Matjaž Pogačnik