Jadralni klub "MIPC" Zapisnik sestanka Strokovnega sveta JK MIPC
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje
2. oktober 2005

Sestanek je sklical in vodil predsednik Strokovnega sveta JK MIPC, Andrej Janežič.

Prisotni: predsednik Andrej Janežič in člani Tomaž Vidrih, Brane Horvat, Igor Brezovar, Matjaž Pogačnik, Dejan Presen, Peter Skapin.

Zadeva: predlogi za izboljšanje pravilnikov JZS, ki urejajo regate za Pokal Slovenije

1. Sprejeti sklepi:

 1. štartna linija: dolžina najmanj 5m na jadrnico (primer: za 50 jadrnic naj bo štartna linija dolga vsaj 50x5m = 250m).
 2. štart naj bo v veter in v primeru navigacijskih regat se postavi obračalno/razbremenilno bojo.
 3. štartna linija naj bo obvezno med oznako na regatnem čolnu in bojo v morju, ki morata biti obdana z dovolj globoko vodo za nemoteno in varno jadranje vseh jadrnic.
 4. štart regatnih in potovalnih naj bo ločen: štartni signal za regatne naj bo pripravljalni signal za potovalne (večja varnost in bolj pravično za počasnejše, ker je število hitrejših, ki motijo veter manjše).
 5. dodatno poleg zastavic in zvočnih signalov naj bo obvezna uporaba VHF postaje preko katere štartni odbor obvešča tekmovalce o štartni proceduri in kršitvah kot so prezgodnji štarti.
 6. za proteste naj se ne uporablja več plačila kavcije ampak je to del regate, zato naj bo ta postopek vključen v štartnino, ki naj bo največ 8.000 za posamezno jadrnico. Ta štartnina naj vključuje regato in razglasitev ter podelitev pokalov, ne pa pogostitve. Za pogostitev ob razglasitvi naj bo po svoji volji odgovoren vsak klub sam.
 7. regate, ki štejejo za PS naj imajo poenoten format objave rezultatov, ki morajo biti objavljeni najkasneje v štirih urah po končani regati in v treh dneh na internet spletnih straneh JZS.
 8. JZS naj izvaja nadzor nad vsemi regatami za PS in na ta način tudi nosi odgovornost za korektnost teh regat.

2. Sprejeti so bili tudi dodatni sklepi za smernice razvoja tekmovanj večjih jadrnic in dela sveta na JZS:

 • sestavi naj se komisija iz vsakega od 5-ih klubov, ki so v svetu za potovalne jadrnice. Ta komisija naj bi imela možnost, da kadarkoli preveri jadrnice, ki so sumljive glede svojega razreda, vrste ali opreme in/ali upoštevanja vseh pravil po katerih se izvajajo regate za PS.
 • potrebno bo usposobiti in zagotoviti primerno število sodnikov (za začetek vsaj eden) na gumenjaku, ki bodo pri teh regatah prisotni na morju (štartna linija, obračalne boje, …).
 • naprej naj se uvaja PHRF sistem, ki lahko deluje brez merilcev; vsak sam preko interneta izpolni obrazec, JZS pa mu na tej osnovi določi handicap.
 • strokovni svet predlaga, da nadzorni organ JZS, ki ga vodi Karmen pregleda kdo po pravilniku JZS plačuje za reklamiranje na jadrnici in kam gre ta denar.

3. Razširjen Strokovni svet je obravnaval tudi problematiko celotnega sistema in za zdaj idejno opredelil naslednje:

V bodoče bi lahko imeli dve vrsti: OPEN so tisti, ki se jih ne da opredeliti po handicap sistemu, potovalno/regatne pa imajo PHRF handicap rating. Open se razdeli po velikosti kot dosedaj, mogoče z manj razredi, hadicap oziroma potovalno/regatne pa na primer v tri razrede po velikosti in ratingu znotraj katerih pa se obračunava PHRF. Obravnavali smo tudi sistem enostavnega točkovanja za vsak razred posebej, vendar za zdaj nismo sprejeli sklepov.

V Izoli, dne 02.10.2005
zapisal Andrej Janežič