Jadralni klub "MIPC" Zapisnik sestanka Strokovnega sveta JK MIPC
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje
4. april 2004

Sestanek je sklical in vodil predsednik Strokovnega sveta JK MIPC, Andrej Janežič.

Sestanek je bil sklican za nedeljo 04.04.2004 na pomolu C v Marini Izola in sicer ob 10h na jadrnici Artemis. Sestanek se je začel s polurno zamudo.

Prisotni: predsednik Andrej Janežič in člani Robert Reinhardt, Branko Horvat in Tomaž Vidrih. Peti član Strokovnega sveta, Igor Brezovar, je bil opravičeno odsoten. Sestanka so se udeležili še nekateri člani JK MIPC in sicer: predsednica kluba Karmen Pahor, tajnik Jadran Cergol, Boris Tinta, Nevenka Janežič in Matjaž Pogačnik.

Predlog dnevnega reda, ki je bil objavljen na spletnih straneh, je bil soglasno sprejet.

1. Otvoritvena regata

Regata bo internega značaja in predstavlja oz. nadaljuje tradicijo ustanovne regate, našega prvega formalnega druženja v smislu ustanovitve kluba MIPC. Seveda bo postala tradicionalna in jo ob večjem zanimanju jadralne javnosti morda uvrstimo tudi na koledar JZS. Regata je razpisana za 17. april 2004 s štartom ob 12. uri (odvisno od vremenskih razmer). Regatno polje bo v obliki palice in bo postavljeno v izolskem zalivu. Štart regate bo izvajala Alenka na svojem čolnu s pomočjo Roberta Reinhardta ali pa Romana Kvaternika. Za večerno zabavo bomo poskrbeli vsi člani kluba, oz. udeleženci otvoritvene regate. Štartnina regate je določena v obliki konkretnih dobrin za večerno zabavo (vsi veste kaj je to!).

2. Nočna navigacijska regata

Tudi ta regata bo interna MIPC regata in bo potekala predvidoma v mednarodnih okvirih. Regata je razpisana za 10. september 2004 s štartom ob 22. uri iz Marine Izola. Natančna regatna proga in obratne točke bo strokovni svet določil nekaj dni pred regato oziroma prilagodil tik pred začetkom regate odvisno od vremenskih razmer za tisto noč. Dogovorjeno je bilo, da bo regatno polje predvidoma v širšem Tržaškem zalivu. Čase prihodov do obratnih točk in cilja bo vsaka jadrnica zapisala sama in ob koncu posredovala svoje rezultate regatnemu odboru, ki bo naredil izračun po MIPCPHRF. Glede na zahtevnost nočne navigacije bodo potrebni dodatni varnostni ukrepi v smislu osveščanja in kontrole navigacijskih naprav in pripomočkov za takšno jadranje.Vse zahteve in opozorila glede varnosti bodo opredeljena v regatnih navodilih.

Vsekakor bo zaradi oddaljenega termina še kakšen sestanek glede te regate, podrobnejšega opisa in dodatnih informacij o poteku, trajanju in pripravah na to regato.

3. Stoletna regata

Ta regata se bo odvijala v juniju. Tudi ta regata je internega značaja in bo izvedena v počastitev dveh vitalnih petdesetletikov, ki v svojo organizacijo prevzemata nasledstvo, oz. zapuščino prejšnjega vodstva, seveda ob izdatni pomoči ostalih članov kluba MIPC.Glede tradicionalnosti regate, bo potrebno ponovno preučiti dejstva, saj takih slavljencev v klubu za kako leto zmanjkuje.

4. Pokal MIPC

Strokovni svet je glasoval in z vsemi glasovi za potrdil, da JK MIPC organizira open regato v mesecu maju. Ta regata naj bi bila razpisana za 22. maj 2004 in sicer kot open regata poleg avstrijskega prvenstva IMS in slovenskega državnega prvenstva v IMS, ki se bosta odvijala v terminu 20.-23. maj v Marini Izola.

To možnost nam je ponudila Marina Izola prejšnji teden, ko sta Tomaž Vidrih in Andrej Janežič iskala možnosti glede naše regate v terminih, ko bi bil šotor postavljen za kakšno drugo regato.

Dogovor je bil, da se naveže kontakt z odgovorno osebo v Avstriji (g. Michael Sturmom), ter poišče možnosti sodelovanja in preuči interes avstrijskega tima za organizacijo skupnega dogodka.

Naš predlog naj bi bil v smislu skupne razglasitve rezultatov in skupne večerne zabave, regato pa bi speljali sami.

V primeru, da bi se z avstrijskim timom dogovorili za sodelovanje, se zadolži posameznike v našem klubu za posamezne dele organizacije in podpore za izvedbo celotne prireditve.

kontakt z avstrijciJadran Cergol
razpis regate in tehnično izvedboAndrej Janežič in Robert Reinhardt
regatni čolnAlenka (štarterji bodo določeni kasneje)
Kontakt z NES glede sponzorstvaJoži Kvaternik
pokaliBranko Horvat
gumenjak in dogovor z MarinoTomaž Vidrih, Andraj Janežič
muzika in ozvočenjeMatjaž Pogačnik in Peter Škapin
hrana in pijačaBranko Horvat, Tomaž Vidrih, Pavle Kobler, Diana Plausteiner
razglasitev in nagovorpredsednica Karmen Pahor
za vse ostale dejavnostiostali člani kluba (naknadno)

ime regate naj bi bilo “Regata za pokal MIPC”, ki pa se bo glede na sponzorstvo ustrezno dopolnilo. Potrebno bo kontaktirati potencialne sponzorje in videti zainteresiranost le teh za takšno prireditev.

5. Handicap sistem MIPCPHRF

Predsednica se zadolži, da ponovno osebno pozove člane, ki še nimajo veljavnega certifikata MIPCPHRF, da to uredijo čimprej, saj naj bi bilo naše udeleževanje na regatah v skladu z interesi JK MIPC, ki se zavzema za bolj pravičen tekmovalni handicap sistem. Ker je MIPCPHRF že v uporabi od ustanovitve našega kluba, in je edini delujoči handicap sistem v Sloveniji, je prav, da si vsi novi člani, ki se udeležujejo regat, priskrbijo veljavna potrdila za izračun rezultatov po MIPCPHRF. Prav tako velja za vse člane, da naj strokovni svet pravočasno obvestijo o vseh spremembah na svojih jadrnicah, ki bi lahko vplivale na hitrost jadrnice in zato na MIPCPHRF certifikat (glej izjavo v glavi certifikata). Neprijavljanje bistvenih sprememb za izračun po MIPCPHRF ni pošteno, ni častno in predvsem ni v duhu športnega in fair jadranja, ki ga podpira naš klub JK MIPC.

V klubu imamo že 15 jadrnic in če vsi sodelujejo pri hadicap sistemu, je ta številka že zelo vzpodbudna, še posebej če jo primerjamo s številom potovalnih jadrnic na posameznih regatah.

6. Vpliv na JZS

Ker smo člani kluba, pa tudi ostali jadralci na potovalnih jadrnicah, občutljivi na nepošteno ravnanje organizatorjev regat, ko nas kljub določbam pravilnikov uvrščajo skupaj z regatnimi jadrnicami. S tem nam posledično povzročijo slabšo uvrstitev in negativno vplivajo na razvoj jadralnega športa v Sloveniji. Treba bo opozoriti izvršni odbor JZS, da je potrebno v svetu za potovalne jadrnice izražati tudi interese potovalnih jadrnic. Neverjetno se sliši, da so v tem svetu samo predstavniki regatnih jadrnic.

JZS naj bi vodila register vseh jadrnic, ki se udeležujejo regat. Ta register določa tudi kategorijo jadrnic (potovalne/ regatne) in naj bi se uporabljal za vse regate, ki štejejo za Pokal Slovenije, in regate, ki jih organizirajo klubi v okviru JZS. Kljub temu, da so s tem registrom v večini pravilno določene skoraj vse jadrnice, obstaja nekaj izjem, ki so nedopustne. Primera jadrnic Faronika in Marise nista zgled poštenosti nekaterih organizatorjev, še manj pa lastnikom teh dveh jadrnic. Obe sta bili v registru JZS 2003 določeni kot regatni, letos pa sta na regati Funnautic uvrščeni kot potovalni. Od kar imamo pravilnik, ki na regatah ločuje potovalne in regatne jadrnice, se je število jadrnic na regatah bistveno povečalo, kar kaže na dejstvo, da bi ustrezen handicap sistem število jadrnic na regatah še povečal. Pravim jadralcem namreč ni v zabavo tekmovati na regatah, kjer je zmagovalec že naprej določen. Vsak se veseli dobre uvrstitve in še posebej, če vsi vedo, da je bilo tekmovanje vsaj približno pošteno in na športnem nivoju jadralnega športa. Jadralni šport je svetovni šport in mogoče tu v Sloveniji včasih pozabljamo, da drugod po razvitem svetu velja to za enega najbolj poštenih in častnih športov.

Zato naš strokovni svet ne verjame v drastične preskoke jadrnic iz regatnih v potovalne za različne regate. Zelo sumljivo je, da nekateri manipulirajo s prijavo bistvenih parametrov svojih jadrnic, da si s tem zagotovijo boljšo uvrstitev na regatah. Ne verjamemo, da nekatere jadrnice bistveno pridobivajo na teži, hkrati pa se jim manjša površina jader.

Dogovorili smo se, da Andrej Janežič naredi osnutek dopisa, ki ga predsednica Karmen Pahor posreduje JZS in poskuša povečati naš vpliv na izvršni odbor JZS.

7. Splošno

Član našega kluba nam je predstavil jadranje dveh članov našega kluba v Grčijo in njune dogodivščine na tej poti. Udeležena sta bila Matjaž Pogačnik in Peter Škapin, katerih slike iz popotovanja najdete na spletnih straneh. Na Krfu sta navezala stike z lokalnim jadralnim klubom, prejela njihovo klubsko zastavo, kakor tudi izraženo željo po tesnejši navezavi prijateljskih vezi in sodelovanja z njihovim klubom "Sailing Club of Corfu".

Strinjali smo se z njunim predlogom in se dogovorili, da jim tudi pošljemo uradno zahvalo našega kluba za prisrčen sprejem in pogostitev naših članov, ter navežemo stike na formalnem nivoju kluba, izmenjamo zastave in sklenemo prijateljsko sodelovanje med kluboma (npr. medsebojna vabila na regate, ...).

Na sestanku smo se dogovorili, da je potrebno narediti nekaj več za prepoznavnost našega kluba, kar pomeni izdelava nalepk, malih zastavic, kovinskih plošč z našim emblemom, članske izkaznice. Če imate tudi ostali člani kakšen predlog, ga nemudoma posredujte predsedstvu. Za omenjene dejavnosti, oz. realizacijo se zadolži Branko Horvat, Matjaž Pogačnik, Jadran Cergol, Robert Reinhardt, pa tudi ostali, ki lahko pripomorejo k ugodnejšim pogojem pri nabavi.

Branko Horvat je predlagal, da bi se v bodočih udeležbah na regatah uniformirali v smislu oblačenja. Zadolžili smo Jožico Kvaternik, da se poveže z NES-športno opremo in naj bi nam izdelali primerne rekvizite, seveda pod najugodnejšimi pogoji, ali pa celo kot sponzorji zastonj.

Branko Horvat je tudi predlagal, da bi uredili v Marini neko steno - pano s pomembnimi osebnostmi v jadranju, npr. tistih, ki so prepotovali vsaj 10000 milj, ali pa okrog sveta, predvsem ljudi, ki so naredili pomembne podvige v tem športu in enkrat letno organizirali tudi srečanje z njimi. Za realizacijo naj poskrbita Joži Kvatrenik in Branko Horvat.

V našem klubu imamo tudi vice prvake, ki so se plasirali na svetovno študentsko prvenstvo v jadranju, ki se bo letos odvijalo v Riminiju. Prisotni smo se strinjali, da je potrebno te člane podpreti in jim omogočiti nadaljevanje razvoja in poiskati način pomoči pri sponzoriranju udeležbe na tem svetovnem prvenstvu. Zainteresirani morajo predložiti termine in uradno vlogo na naš klub.

Za vse ostale dejavnosti našega kluba se bomo dogovarjali ob srečanjih na pomolu. Glede na to, da je jadralna sezona že odprta, bo teh srečanj vedno več in z večjim številom udeležencev.

Sestanek je zaključen z zahvalo predsednika Strokovnega sveta za prisotnost vsem sodelujočim članom kluba MIPC.

V Izoli, dne 04.04.2004

Vodil Andrej Janežič
zapisal Jadran Cergol